Syddansk Universitet

Stor faglig vidde og fokus på tværfaglighed.

Forfatter

Mikkel Pedersen

Udgivet

April 2020

 

Kort om universitetet:

SDU blev etableret i 1966, og har i dag cirka 27.000 studerende. Universitetets faciliteter er placeret på 6 forskellige lokationer: Odense, Esbjerg, Kolding, København, Slagelse samt Sønderborg. Lokationen Odense er hovedcampus, og danner rammen for stort set alle de udbudte uddannelser. Der er cirka 23.000 studerende tilknyttet hovedcampus.

Det faglige fokus på SDU:

På SDU kan findes en enorm vidde i de udbudte uddannelser. I alt har SDU 5 forskellige fakulteter, som tæller:

1) Det Humanistiske Fakultet

2) Det Naturvidenskabelige Fakultet

3) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

4) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

5) Det Tekniske Fakultet

Hvert fakultet består af flere institutter. På SDU findes omtrent 26 forskellige institutter. 

Tværfaglighed er en prioritet

På SDU gøres der meget ud af at sikre tværfaglighed på uddannelserne. Derfor kobles flere forskellige fag ofte sammen. Derudover arbejdes der ofte på tværs af både fagretninger samt uddannelsesårgange. 

Enorm vidde i uddannelsesretninger

Når man tager et kig på de udbudte uddannelser på SDU, ses det klart, at universitetet har en enorm vidde. På SDU kan man uddanne sig i alt fra Civilingeniør i Robotteknologi til Bachelor i Audiologopædi. Derudover tilbyder SDU både de såkaldte "rene" uddannelser såsom Psykologi, men samtidig også krydsuddannelser som eksempelvis Designkultur og Økonomi.

3. Unik placering for virksomheder på Fyn

SDU har sit hovedcampus placeret i Odense, hvor omtrent 23.000 studerende er tilknyttet. Med den føromtalte vidde i uddannelsesretninger, gør det studerende på SDU til en særlig værdifuld ressource for virksomheder, som er lokaliseret på Fyn.

Kilder:

https://www.sdu.dk/da/om_sdu

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/Fakulteterne

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/Institutter_centre/institut

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/odense

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/odense/Uddannelser_faciliteter_organisation

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/Historie/Hvad_goer_sdu_anderledes

https://www.sdu.dk/da/Uddannelse/bachelor

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet