Roskilde Universitet

Et universitet der dyrker tværfaglighed og samfundsmæssig relevans.

Forfatter

Mikkel Pedersen

Udgivet

April 2020

 

Kort om universitetet:

Roskilde Universitet blev etableret i 1972. Universitetet har i alt 4 forskellige institutter, hvor de 8.400 studerende er fordelt på. Ifølge RUC er missionen for universitetet at "...udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på."

Det faglige fokus på RUC:

På RUC spænder det faglige spektrum forholdsvis bredt. Det kan ses af de forskellige institutter, som omfatter følgende:

1) Kommunikation og Humanistisk Videnskab

2) Mennesker og Teknologi

3) Samfundsvidenskab og Erhverv

4) Naturvidenskab og Miljø

Et stærkt tværfagligt fokus

Undervisningen på RUC har et stort fokus på tværfaglighed. Konkret betyder det, at man udfordrer den klassiske fagopdeling, og dermed ses det ofte at forskellige fagretninger samarbejder på projekter. Denne tværfaglighed manifesterer sig både på bachelor- samt kandidatniveau. Det tværfaglige fokus giver RUC studerende en unik forståelse for, hvordan flere perspektiver og syn til sammen skaber helheden.

Stort fokus på projektarbejde

RUC kalder selv projektarbejdsformen for "RUC’s særkende". Denne meget pædagoiske arbejdsform giver blandt andet de studerende evnen til at bringe egen viden i spil med andres. Projektarbejdet er også rettet mod værdiskabelse for universitetets omverden - herunder særligt organisationer og virksomheder. Derfor er meget af undervisningen rettet mod konkrete problemstillinger, som eksisterer i erhvervslivet. Desuden giver denne arbejdsform de studerende en evne til at udvikle og formulere problemstillinger, og herefter indsamle de fornødne undersøgelser og analyser. 

Nytænkning er en topprioritet

RUC er et meget nytænkende universitet. Ifølge RUC, er en af universitetets fornemmeste opgaver nemlig "...eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad.Det medfører, at universitetet hele tiden har fingeren på pulsen, og at de studerende tilegner sig indsigt i de nyeste arbejdsformer.

Kilder:

https://ruc.dk/om-roskilde-universitet

https://ruc.dk/institutter

https://ruc.dk/sites/default/files/2018-07/RUC_Strategisk_rammekontrakt_2018-21.pdf

https://typo3.ruc.dk/fileadmin/assets/adm/dokumenter_og_noegletal/vaerdier/Roskilde_Universitet_Profil.pdf

https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/adm/dokumenter_og_noegletal/vaerdier/Paedagogisk_profil_DK.pdf

https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/adm/dokumenter_og_noegletal/vaerdier/Tvaerfaglighed_DK.pdf

https://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Universitet

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet