"Zero to One" - 3 centrale indsigter

Med afsæt i monopol-tankegangen, illustrerer Peter Thiel i denne bog hvorfor konkurrence er skadeligt, og hvorfor man bør undgå det.


I denne uge tager vi endnu en gang fat i en startup-bog. Men som det tit er tilfældet, kan etablerede virksomheder fortsat lære enormt meget af disse værker. Peter Thiel, en af skaberne af PayPal, deler i denne bog ud af sine erfaringer fra både startup- og investormiljøet.

Læs artiklen, og få 3 centrale indsigter om, hvad der skal til for at skabe fremtiden.


Er du knap på tid? Her er den hurtige oversigt:


Indsigt 1: Tænk skalering ind i første design


Indsigt 2: Start med at dominere småt


Indsigt 3: Forstå ulighedsfænomenet

Forsidebillede, bogen "Zero To One".


Om #mandagsindsigten

I Unistu er vi altid på jagt efter ny viden. I jagten spiller faglitterære værker en stor rolle. Hver uge læses derfor én ny bog, hvorefter indholdet diskuteres. Dén viden vil vi nu gerne dele med dig. Vi udplukker 3 centrale indsigter fra hver bog, og koger det hele ned til 3 minutters læsning. De udgives hver mandag. Konceptet kalder vi for #mandagsindsigten. På dén måde starter du ugen med helt ny indsigt.

God fornøjelse!


Introduktion til bogen

"Zero to One" er udgivet i 2014, og handler i høj grad om, hvordan man i Peter Thiels optik skaber fremtiden. Fremtiden ligger ikke i, at vi kopiere modeller, som tidligere har vist sig at virke – dette vil blot føre verden fra 1 til n. Derimod fører helt nye ideer verden fra 0 til 1. Èn af de afgørende faktorer for, at vi kan lykkes med denne bestræbelse, er ifølge Thiel, at vi lærer at tænke kritisk for os selv. Det handler om at stille de spørgsmål, som får dig til at finde værdier på hidtil usete steder.


Indsigt 1: Tænk skalering ind i første design

Det skal nævnes, at der vidst ikke hersker nogen tvivl om, at Thiel har en bias mod teknologiske virksomheder. Ifølge Thiel, er det i høj grad i teknologiske produkter og services, hvor fremtiden kan skabes. Èn af de primære fordele ved teknologiske virksomheder er det enorme potentiale for skalering. Derfor bør alle virksomheder – store som små – indtænke muligheden for skalering i det første design. Det indebærer således, at man forholdvis let og billigt kan tilbyde ydelsen/produktet til et endnu større publikum på forholdsvis kort tid. Thiel udtrykker det meget præcist: "A good startup should have the potential for great scale built into its first design." (s. 51).


Indsigt 2: Start med at dominere småt

Med sin fascination af monopol-tankegangen, argumenter Thiel for, at virksomheder bør starte med at dominere et småt marked. Det perfekte marked for en startup er nemlig: "[a] small group of particular people concentrated together and served by few or no competitors." (s. 54). Det ses ofte, at virksomheder forsøger at ramme samtlige målgrupper fra første dag. Men det er ifølge Thiel en forkert strategi. Start derimod med at dominere et nichemarked, og forsøg herefter gradvist at udvide forretningsområdet til relaterede og bredere markeder.


Indsigt 3: Forstå ulighedsfænomenet

Med reference til blandt andet Vilfredo Paretos studier, argumenterer Thiel for vigtigheden i at huske på ulighedens eksistens. Meget undervisning på skoler og universiteter har fokus på den såkaldte normalfordeling. Men ifølge Thiel, er der intet normaltfordelt at finde, når det kommer til kreative produktioner, såsom produktskabelse, virksomhedsskabelse osv. Her observeres ofte såkaldte "power-laws", hvor størstedelen af konsekvenserne udgøres af et fåtal af årsagerne. Med viden om, at meget få produkter og virksomheder klarer sig rigtig godt, bør man ærligt stille sig selv det vigtige spørgsmål: "Vil denne virksomhed fortsat være her om et årti?".


I #mandagsindsigten har vi flere uger i træk fokuseret på en startup-bog. Nu er det tid til en afveksling. Derfor tager vi i næste uge fat på bogen "What Got You Here, Won't Get You There" af Marshall Goldsmith. Som sædvanlig vil vi igen trække 3 centrale indsigter ud af bogen.


Rigtig god mandag, og på gensyn i næste uge!


Udgivet: Mandag d. 1. juni, 2020

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet