"The Lean Startup" - 3 centrale indsigter

I denne bog viser Eric Ries, hvordan konstant innovation skaber succesfulde forretninger.


Forfatteren Eric Ries har med udgangspunkt i lean-manufacturing-tankegangen udviklet et nyt perspektiv for, hvordan nye forretningsideer bør tilgås. Det kalder han Lean Startup. Tankegangen er hovedsageligt rettet mod startup-virksomheder, men mere etablerede virksomheder har meget at lære også.

Læs artiklen, og få 3 centrale indsigter om, hvordan du kan skabe bedre innovation i din virksomhed.


Er du knap på tid? Her er den hurtige oversigt:


Indsigt 1: Byg en MVP


Indsigt 2: Fokusér på læring


Indsigt 3: Foretag eksperimenter konstant

Forsidebillede, bogen "The Lean Startup".


Om #mandagsindsigten

I Unistu er vi altid på jagt efter ny viden. I jagten spiller faglitterære værker en stor rolle. Hver uge læses derfor én ny bog, hvorefter indholdet diskuteres. Dén viden vil vi nu gerne dele med dig. Vi udplukker 3 centrale indsigter fra hver bog, og koger det hele ned til 3 minutters læsning. De udgives hver mandag. Konceptet kalder vi for #mandagsindsigten. På dén måde starter du ugen med helt ny indsigt.

God fornøjelse!


Introduktion til bogen

I bogen "The Lean Startup" viser Eric Ries, hvordan ideerne bag lean-manufacturing også har relevans ved lancering af nye produkter og services. Ries beskriver ganske simpelt Lean Startup som: "the application of lean thinking to the process of innovation." (s. 6). Faktum er, at størstedelen af alle ideer fejler. Det er ifølge forfatteren en manglende struktur på lanceringen af nye forretningsideer, som er en af de primære forklaringer på den høje "dødsrate". Derfor argumenterer Ries for, at vi har brug for et nyt sammenhængende ledelsesparadigme for innovative ideer. Bogen er hovedsageligt rettet mod startup-verdenen, men ideerne og metoden kan uden problemer anvendes i større og mere etablerede organisationer.


Indsigt 1: Byg en MVP

En af de måske mest velkendte begreber fra Lean Startup, er ideen bag Minimum Viable Product (MVP). Ifølge Ries selv, kan dette bedst beskrives som "that version of the product that enables a full turn of the Build-Measure-Learn loop with a minimum amount of effort and least amount of development time." (s. 77). For Ries handler det nemlig om, at man hurtigst muligt skal nå til læring. Derfor handler MVP'er om at teste fundamentale forretningshypoteser, og skal således ses som det første step i en læringsproces. At lancere en MVP kan dog være psykologisk svært. Den går nemlig stik imod de høje kvalitetskrav, som folk ofte sidder med til deres produkter/services.


Indsigt 2: Fokusér på læring

For Ries handler alt stort set om læring; om at lære hvad der virker, og hvad der ikke virker. Derfor er det ikke underligt, at han nemlig beskriver evnen til at lære som yderst essentielt: "The ability to learn faster from customers is the essential competitive advantage that startups must possess." (s. 193). Læringen skal foregå i tæt dialog med kunderne. For hvad nytter det at bruge et hav af ressourcer på at bygge noget, som ingen i sidste ende ønsker at bruge penge på? Derfor handler det om at lancere en MVP, og herefter finpudse den i samarbejde med kunderne.


Indsigt 3: Foretag eksperimenter konstant

Arbejdet med lancering af nye forretningsideer handler hele tiden om at teste antagelser og hypoteser af. Derfor er det nødvendigt hele tiden at iværksætte nye eksperimenter, som man herefter kan evaluere på. Ries kommer blandt andet med et fantastisk råd, som er særligt relevant for større og mere etablerede organisationer: "(...) I believe a company's only sustainable path to long-term economic growth is to build an "innovation factory" that uses Lean Startup techniques to create disruptive innovations on a continuous basis." (p. 34).


Da denne uges version af #mandagsindsigten har fokuseret på en startup-bog, fortsætter vi denne tendens i næste uge. Derfor vil næste udgave af #mandagsindsigten tage afsæt i bogen "Zero To One", hvor vi endnu en gang vil hive 3 centrale indsigter ud.


Rigtig god mandag, og på gensyn i næste uge!


Udgivet: Mandag d. 25. maj, 2020

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet