"Ready?" - 3 centrale indsigter

Mange virksomheder tænker for kortsigtet, og dét har konsekvenser på længere sigt. Sådan lyder advarslen i bogen "Ready?".


Virksomheder befinder sig i et dilemma. De opererer i to tidszoner: det umiddelbare nutidige, og det meget langsigtede. Men det kortsigtede fokus dominerer i mange virksomheder. Det er ikke holdbart. Derfor kræves et nyt mind-set.

Læs artiklen, og få 3 centrale indsigter om, hvordan du forbereder din virksomhed på fremtiden.


Er du knap på tid? Her er den hurtige oversigt:


Indsigt 1: Konkurrenterne er ikke dem, du tror


Indsigt 2: Husk dit "hvorfor"


Indsigt 3: Nytænk medarbejdernes rolle


Forsidebillede, bogen "Ready?".


Om #mandagsindsigten

I Unistu er vi altid på jagt efter ny viden. I jagten spiller faglitterære værker en stor rolle. Hver uge læses derfor én ny bog, hvorefter indholdet diskuteres. Dén viden vil vi nu gerne dele med dig. Vi udplukker 3 centrale indsigter fra hver bog, og koger det hele ned til 3 minutters læsning. De udgives hver mandag. Konceptet kalder vi for #mandagsindsigten. På dén måde starter du ugen med helt ny indsigt.

God fornøjelse!


Introduktion til bogen

Bogen "Ready?" er udgivet i 2013, og er baseret på interviews af 156 CEO's og ledere. Indledningsvis introduceres læseren til dét paradoks, som mange virksomheder befinder sig i; nemlig at balancere mellem det umiddelbare nutidige og det meget langsigtede. Dog mangler denne balance i mange virksomheder, lyder det fra forfatterne, der argumenterer for, at det kortsigtede fokus (desværre) har vundet dominans.


For at rette op på den manglende balance, fremsætter forfatterne 3 handlingsaktiviteter (de 3 R'er), som virksomheder bør arbejde med. De er henholdsvis: 1) "Rethinking your playing field", 2) "Redefining your ambition" og 3) "Reshaping how you work". Det er disse handlingsaktiviteter, som det meste af bogen omhandler. Selvom man kunne udvælge et hav af indsigter fra dette værk, har vi i denne artikel begrænset os til 3 centrale indsigter.


Indsigt 1: Konkurrenterne er ikke dem, du tror

I fremtiden vil de største trusler komme fra virksomheder, som opererer i ellers markant anderledes sektorer. Konkurrencen vil dermed i højere grad gå på tværs af brancher og sektorer. Derfor er virksomheder nødt til at droppe "boks-tænkningen" og anlægge et helt nyt syn på konkurrencefeltet. Dét kræver blandt andet, at virksomheder tænker mere kundecentreret. Konkret betyder det, at virksomheder fremfor at spørge "hvad kan vi levere?" istedet skal spørge "hvilket behov har kunden?".


Indsigt 2: Husk dit "hvorfor"

Ifølge forfatterne, er det vigtigt, at virksomheder i højere grad arbejder med deres "hvorfor". Hvorfor er det egentlig, at virksomheden eksisterer? Og hvordan vil man gerne have, at virksomheden ser ud i fremtiden? En af de mærkbare fordele ved et sådan strategisk arbejde er, at det strømliner beslutningstagen i virksomheden. Når alle medarbejdere er bevidste om hvilket fremtidsbillede, der sigtes mod, sikres det, at virksomheden kun bruger energi på dét, som virkelig skaber værdi. Men glem ikke at opstille KPI'er således, at de ikke blot understøtter kortsigtethed, men særligt belønner langsigtede aktiviteter.


Indsigt 3: Nytænk medarbejdernes rolle

Den traditionelle og hierarkiske arbejdsform vil ikke længere fungere, hvis virksomheder skal konkurrere i fremtiden. Virksomheder må nytænke, hvordan de interagerer med alle deres interessenter. Det omfatter både konkurrenter, kunder og medarbejdere. Det kræver blandt andet, at virksomheder tænker ud over de konkrete arbejdsbeskrivelser og jobtitler. Det handler om at anvende medarbejdernes viden og kompetencer, og bruge det til at ændre forretningen. Lyt til alle medarbejdere på tværs af afdeling, titel, niveau etc.


Bogen "Ready?" tvinger os til at nytænke vores mind-set. I næste uges version af #mandagsindsigten, ser vi derfor nærmere på 3 centrale indsigter fra bogen "Mindset: How We Can Learn To Fulfill Our Potential". Dén omhandler også vigtigheden i et ændret mind-set. En ændring der kan sikre, at vi udfolder vores fulde potentiale.


Rigtig god mandag, og på gensyn i næste uge!


Udgivet: Mandag d. 20. april, 2020


Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet