"Narrativ Organisationsudvikling" - 3 centrale indsigter

Hvordan former man fælles mening og handling? Og hvorfor er det vigtigt i relation til organisationsforandring? Det svarer Michala Schnoor på i denne interessante bog, der berører en bestemt tilgang til forandring i organisationer; den narrative tilgang.


Organisationer lever i en konstant omskiftelig verden. Men ifølge Schnoor har der ikke været et passende skift i dén måde, hvorpå mange virksomheder anskuer ledelse og organisationer. Derfor kan vi lære meget af den narrative tilgang, der har sin rod i det psykologiske felt.

Læs artiklen, og få 3 centrale indsigter om, hvad den narrative praksis kan lære os om organisationsudvikling.


Er du knap på tid? Her er den hurtige oversigt:


Indsigt 1: Lyt til de dominerende fortællinger


Indsigt 2: Skab "tykke" fortællinger


Indsigt 3: Fortælling – en kontinuerlig proces

Forsidebillede, bogen "Narrativ Organisationsudvikling".


Om #mandagsindsigten

I Unistu er vi altid på jagt efter ny viden. I jagten spiller faglitterære værker en stor rolle. Hver uge læses derfor én ny bog, hvorefter indholdet diskuteres. Dén viden vil vi nu gerne dele med dig. Vi udplukker 3 centrale indsigter fra hver bog, og koger det hele ned til 3 minutters læsning. De udgives hver mandag. Konceptet kalder vi for #mandagsindsigten. På dén måde starter du ugen med helt ny indsigt.

God fornøjelse!


Introduktion til bogen

Erhvervspsykologen, og bogens forfatter, Michala Schnoor har mere end 10 års erfaring inden for ledelses- og organisationsudvikling. I denne bog viser Schnoor hvordan fortællinger skaber virkeligheden i organisationer, og illustrerer samtidig hvad ledere kan gøre for at skabe dé fortællinger, som kan skabe organisatorisk vækst. Ifølge Schnoor hænger mange virksomheder i stor udtrækning fortsat fast i et forældret syn på både ledelse og organisation. Derfor er der behov for en mere narrativ tilgang til ledelse, hvor fortællinger sættes i fokus. Schnoor beskriver bedst bogen således: "Denne bog handler om, hvordan man som leder og konsulent kan arbejde med at skabe læring og udvikling i organisationer med inspiration fra narrativ praksis." (s. 17).


Indsigt 1: Lyt til de dominerende fortællinger

Med afsæt i den narrative tilgang til ledelse og organisation, er det fortællinger, som er i fokus. Da organisationer består af mennesker, og da menneskers liv i høj grad består af fortællinger, er det ikke underligt, at netop fortællinger bør tillægges stor værdi. Vi mennesker fortæller historier hver eneste dag, og det er i høj grad herigennem, at identitet (og særligt social identitet) skabes. Derfor bør enhver leder lytte til dé dominerende fortællinger, som eksisterer i organisationen. Hvordan er de? Er de konstruktive og positive? Eller måske det modsatte?


Indsigt 2: Skab "tykke" fortællinger

Efter at have identificeret de dominerende fortællinger i organisationen, er det nærliggende at undersøge, om disse fortællinger sætter organisationens medlemmer fremad eller tilbage. Fortællingerne skal gerne gøre medarbejderne i stand til at bidrage mere til virksomhedens kerneforretning. Derfor handler det om at bringe organisationsmedlemmerne i kontakt med deres foretrukne fortællinger. I dette arbejde er det væsentligt, at kompleksiteten fastholdes. Det vil sige, at der bør gøres plads til, at en bred vifte af fortællinger kan sameksistere. Samtidig er det også vigtigt, at de nye fortællinger har en relation til organisationsmedlemmernes forståelsesrammer. Som Schnoor udtrykker det: "De nuværende lokale forståelsesrammer, strukturer, rutiner mv. må sættes i relation til det nye, der skal ske." (s. 226)


Indsigt 3: Fortælling – en kontinuerlig proces

En tredje central indsigt hos Schnoor er, at fortællinger er en kontinuerlig proces, som aldrig stopper. Årsagen hertil er, at vi mennesker hele tiden skaber mening med dé ting, som omringer os. Det er derfor centralt at ledere vedligeholder et fortsat fokus på udvikling af fortællingerne, så de matcher ændringer der forekommer internt som eksternt. Ledere bør samtidig huske, at forandring ikke sker i kvantespring, men derimod "(...) en evolutionær proces, der indebører en udvidelse af allerede eksisterende diskurser of fortællinger i arbejdsfælleskabet." (s. 248).


I næste uge af #mandagsindsigten tager vi fat på bogen "Traction", hvor vi igen vil hive 3 centrale indsigter ud, som du kan starte din uge med.


Rigtig god mandag, og på gensyn i næste uge!


Udgivet: Mandag d. 15. juni, 2020

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet