"Group Genius" - 3 centrale indsigter

Samarbejde er nøglen til banebrydende kreativitet. Sådan siger psykologen, Keith Sawyer, i hans bog "Group Genius".


Kreativitet bør ikke længere kun anskues som en individuel proces. For dén innovation og kreativitet som skaber banebrydende resultater, er en konsekvens af gruppens kreativitet – den såkaldte "Group Genius".

Læs artiklen, og få 3 centrale indsigter om kreativt samarbejde i organisationer.


Er du knap på tid? Her er den hurtige oversigt:


Indsigt 1: Udbred innovationen i organisationen


Indsigt 2: Husk det usynliges betydning


Indsigt 3: Innovér med din omverden


Forsidebillede, bogen "Group Genius".


Om #mandagsindsigten

I Unistu er vi altid på jagt efter ny viden. I jagten spiller faglitterære værker en stor rolle. Hver uge læses derfor én ny bog, hvorefter indholdet diskuteres. Dén viden vil vi nu gerne dele med dig. Vi udplukker 3 centrale indsigter fra hver bog, og koger det hele ned til 3 minutters læsning. De udgives hver mandag. Konceptet kalder vi for #mandagsindsigten. På dén måde starter du ugen med helt ny indsigt.

God fornøjelse!


Introduktion til bogen

Innovation er et must-have for nutidens organisationer. Hvis ikke man formår rettidigt at tilpasse sig omverdens omskiftelige efterspørgsel, risikerer organisationer at stagnere og bortfalde. En nærtforbundet brik i arbejdet med innovation er kreativitet. Men hvad er kreativitet egentlig? Og hvordan skabes den i organisationer?


Siden man i 1950'erne begyndte at studere kreativitet, har meget fokus været placeret på individet. I denne forskning forsøgte man blandt andet at afklare, hvordan forskellige individtræk var forbundet med kreativitet. Men siden 1990'erne har forskere i stigende grad rettet deres forskning mod samarbejdet mellem mennesker og dennes sammenhæng med kreativitet.


Keith Sawyer, bogens forfatter, er en kendt skikkelse indenfor kreativitetsforskningen. Han har forfattet flere bøger og et hav af forskningsartikler. I bogen "Group Genius" viser Sawyer, hvorfor kreativitet skal ses som en social praksis, og hvordan man optimerer den i organisationer.


Indsigt 1: Udbred innovationen i organisationen

Ifølge Sawyer, bør innovation ikke være noget, som er afgrænset til én seperat afdeling. Det skal spredes ud i alle afkroge af organisationen. På tværs af afdelinger og ledelsesniveauer. Derfor mener han heller ikke, at parametre som eksempelvis R&D-udgifter, kan sige noget om organisationens innovationspotentiale. Den bedste måling for dette potentiale, skal derimod findes i, hvor god organisationen er til at samarbejde på tværs.


Indsigt 2: Husk det usynliges betydning

Udbredelsen af innovation i organisationen kan gøres på flere måder. Nogle organisationer vælger eksempelvis at etablere formelle kanaler på tværs af organisationen. Men glemmer man de uformelle og usynlige mekanismer, risikerer man at gå glip af meget kreativitetspotentiale. For ifølge Sawyer, er det ofte "...these largely unseen and undocumented collaborations that hold the secrets of group genius." (s. 5). Innovation er nemlig uforudsigelig, og derfor vanskelig at planlægge sig frem til. Uformelle miljøer som eksempelvis området omkring kaffemaskinen er glimrende til at facilitere deling af ideer. Men lidt struktur er dog fortsat vigtigt, så teammedlemmerne ved, om de bevæger sig tættere på en løsning.


Indsigt 3: Innovér med din omverden

Tidligere forsøgte organisationer at holde kortene tæt på kroppen, når det kom til innovation og udvikling af nye produkter/ydelser. Men med nutidens omskiftelige efterspørgsel, bliver det mere og mere vigtigt at innovere med andre. For organisationer har ganske enkelt ikke alle svarene selv. Samarbejdet med sin omverden, kalder Sawyer for "Collaborative Webs", og siger: "Managers have to allow innovation to emerge from a web that includes their company, their customers, their suppliers, and even their competitors." (s. 223).


I næste uges version af #mandagsindsigten ser vi nærmere på 3 centrale indsigter fra bogen "Ready? The 3Rs of preparing your organization for the future".


Rigtig god mandag, og på gensyn i næste uge!


Udgivet: Mandag d. 13. april, 2020


Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet