Københavns Universitet

Et universitet med historisk sus.

Forfatter

Mikkel Pedersen

Udgivet

April 2020

 

Kort om universitetet:

Med sin etablering i 1479 er Københavns Universitet både Danmarks samt Nordeuropas ældste universitet. Ifølge KU's nøgletal, tæller universitetet hele 37.493 studerende. Faciliteterne er fordelt på 4 campusområder i København samt ét campusområde i Taastrup. 

Det faglige fokus på KU:

Københavns Universitet er opdelt i 6 fakulteter. Disse tæller følgende:

1) det humanistiske fakultet

2)​ det juridiske fakultet

3) det natur- og biovidenskabelige fakultet

4) det samfundsvidenskabelige fakultet

5) det sundhedsfaglige fakultet

6) det teologiske fakultet

Specialisering i fagområder

Sammenlignet med eksempelvis CBS, er KU generelt set mere specifikke i deres fagområder. Det kan være enormt brugbart, når der efterspørges meget specifik indsigt på snævre fagområder. Eksempelvis kan man studere japanske studier på Københavns Universitet. En studerende indenfor denne studieretning får blandt andet unik indsigt i den japanske kultur, historie og moderne samfundsforhold. Derfor vil en studerende med denne profil være en værdifuld kompetence til klienter, som afsætter – eller overvejer at afsætte – sine produkter/services til det japanske marked.

Den "gamle" skole metodik

KU prakteriserer i høj grad den "gamle" skole metodik. Det skyldes formegentlig også universitetets ældre historie. Med den "gamle" skole menes der her søgningen på sandheden. Eksempelvis kan følgende læses af KU's hjemmeside, og beskriver universitetets mission: "KU er en viden- og kulturbærende institution, der baseret på fri forskning og forskningsbaseret uddannelse på højeste niveau skaber rammer for kritisk tænkning, sandhedssøgen og indsigt til gavn for samfundet."

Et fantastisk forskermiljø

KU har et rigtig godt og anerkendt forskermiljø, og særligt indenfor det naturfaglige område tilbyder KU et af Europas førende forskermiljøer. Det gør studerende indenfor disse områder til en værdifuld kompetence, når der eksempelvis er behov for specialistviden indenfor netop disse områder.

Kilder:

https://om.ku.dk/organisation/fakulteter/

https://om.ku.dk/tal-og-fakta/

https://om.ku.dk/profil/historie/

https://studier.ku.dk/bachelor/japanstudier/karrieremuligheder/

https://om.ku.dk/ledelse-strategi/

https://www.e-pages.dk/ku/1133/

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet