IT Universitetet

Et universitet med indgående kendskab til IT.

Forfatter

Mikkel Pedersen

Udgivet

April 2020

 

Kort om universitetet:

ITU blev etableret i 1999, og har i alt 2.380​ studerende. Universitetet er placeret i den Københavnske bydel, Ørestaden. Ifølge ITU, er universitetet "...Danmarks førende universitet med fokus på it-forskning og -uddannelse." Antallet af fagretninger på ITU er begrænset sammenlignet med andre universiteter. I alt tæller ITU 4 bacheloruddannelser samt 5 kandidatuddannelser.

Det faglige fokus på ITU:

Som navnet antyder, er det faglige fokus på ITU placeret solidt på informationsteknologi (IT). Ifølge ITU er universitetets mission at "...levere internationalt førende undervisning og forskning, som gør Danmark usædvanlig dygtig til at skabe værdi med it.

Specialister på IT-viden

Grundet ITUs begrænsede fagområde, placerer universitetet sig i toppen, når det kommer til "skabelsen" af IT-dygtige kompetencer. En studerende fra ITU vil derfor være en værdifuld ressource i et team, når klienten ønsker IT indtænkt i løsningen. 

Et særligt perspektiv/syn på IT

På trods af ITUs snævre fokus, formår universitetet alligevel at uddanne deres studerende i vigtigheden af de omkringliggende forhold. Eksempelvis er det et gennemgående tema for alle fagretninger, at de studerende ikke blot skal forstå IT i den tekniske betydning, men samtidig også forstå IT i sammenhæng med mennesker og brugere. Denne konstruktivistiske tilgang til fagene giver de studerende en unik måde at anskue feltet på.

 

Ifølge ITU, arbejdes der med 3 forskellige perspektiver:"De forskellige perspektiver på it kan illustreres med en trekant, hvor hjørnerne er: forretning, design og teknologi. IT-Universitetets uddannelser kan alle placeres i denne trekant. Hver uddannelse fokuserer på en mindre del af trekanten, men lægger vægt på forståelse for og samspil med de andre perspektiver."

Særligt fokus på projektarbejde

På ITU er meget af undervisningen/læringen i form af projektarbejde i grupper. Denne form for arbejde er blandt andet med til at sikre, at de studerende hurtigt får øjnene op for mulighederne i at omsætte teori i praksis. Derudover giver det de studerende en forståelse for teamdynamik.

Kilder:

https://www.itu.dk/om-itu/organisation-tal-og-fakta/tal-og-fakta/noegletal

https://www.itu.dk/om-itu/grundprincipper

https://www.itu.dk/om-itu/bygning

https://www.itu.dk/om-itu

https://www.itu.dk/uddannelser

https://www.itu.dk/uddannelser/bacheloruddannelser/softwareudviklin

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet