Danmarks Tekniske Universitet

Hvor de studerende trænes i systematisk og teknisk tænkning.

Forfatter

Mikkel Pedersen

Udgivet

April 2020

 

Kort om universitetet:

DTU blev etableret i 1829 af H.C. Ørsted, og er i dag Danmarks største ingeniøruddannelsessted. Hovedlokationen i Kongens Lyngby er den vel nok mest kendte facilitet, som DTU råder over. Men faktisk har universitetet også institutter og campusområder i blandt andet Ballerup og på Risø. 

Det faglige fokus på DTU:

Når man tager et kig på udbuddet af fagretninger på DTU, fremstår det straks klart, at universitetet lever op til navnet som et "teknisk" universitet. Blandt udvalget af uddannelser kan eksempelvis findes fagretninger såsom "elektroteknologi", "kvantitativ biologi & sygdomsmodellering" og "fotonik". Dette tekniske fokus ses dog også udtrykt i DTU's mission, som ifølge universitetets hjemmeside er "...at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet."

Teknisk dygtighed

Som beskrevet herover, fremstår det tydeligt, at DTU placerer et enorm fokus på at uddanne studerende i tekniske færdigheder. Ønsker en klient eksempelvis hjælp til at udarbejde en teknisk løsning af forskellig karakter, vil en studerende fra DTU være en værdifuld ressource.

Et universitet der tænker tværfagligt

På trods af DTU's særlige fokus på teknisk dygtighed, arbejder universitetet også målrettet på at tænke tværfaglige dimensioner ind i de forskellige fagretninger. Som et eksempel herpå tilbyder DTU blandt andet fagretningen IT og Økonomi. Her lægges både vægt på oparbejdelse af solid, teknisk IT forståelse samt forståelse for virksomheders økonomiske situation. Et andet eksempel på tværfagligheden kan findes i  fagretningen Strategisk Analyse og Systemdesign. DTU beskriver selv denne fagretning med ordene: "På Strategisk Analyse og Systemdesign får du en kombination af teknisk­-naturvidenskabelige, forretningsmæssige og samfundsmæssige kompetencer.". Lignende tilgang findes også i fagretninger såsom Business Analytics og Proces og Innovation.

Systematisk tankesæt

Det store fokus som DTU placerer på den tekniske fremgangsmåde, giver de studerende en unik evne til at tænke systematisk. Det er en værdifuld kompetence at brand ind i et konsulentteam. 

Kilder:

https://www.dtu.dk

https://www.dtu.dk/om-dtu

https://www.dtu.dk/om-dtu/profil

https://www.dtu.dk/uddannelse

https://www.dtu.dk/uddannelse/diplomingenior/proces-og-innovation

https://www.dtu.dk/Uddannelse/Bachelor/Strategisk-Analyse-og-Systemdesign

https://www.dtu.dk/Uddannelse/Kandidat/Business-Analytics

https://www.dtu.dk/Om-DTU/Kontakt-og-besoeg

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet