Et økosystem af innovationskompetencer - klar til at hjælpe.

Unistu er en innovations-, eksekverings- og tænke-partner for ambitiøse organisationer. Vores dygtige og kreative universitetsstuderende hjælper organisationer med at imødekomme disruption.

Nyheder i Unistu

Movia, CBRE og Unistu er gået sammen i et projekt med målsætningen om at reducere papirforbruget på Movia's chaufførlokationer. 

Nyt samarbejde i Unistu

Movia & CBRE

Digitaliseringsstyrelsen og Unistu er gået sammen i et projekt med missionen om at styrke brugeroplevelsen af den offentlige flytteguide på borger.dk.

Nyt samarbejde i Unistu

Digitaliserings-styrelsen

Hvorfor Unistu?

Innovationsteams der matcher jeres behov

Skalér efter behov - innovation som variabel omkostning

Ved at benytte Unistu som innovationspartner kan I let skalere innovationsindsatsen, når det passer jer. Det har aldrig været mere fleksibelt at drive innovation.

Få adgang til et stort netværk af innovationsressourcer

Unistu er et stærkt netværk af dygtige studerende fra landets universiteter. Vi er et hold passionerede mennesker, som har interesser lige fra antropologi til UX-design. Det er netop denne diversitet, som udgør kernen i Unistu's værdiskabelse. 

Bring hurtigt idéer, produkter og services til virkelighed

Vi befinder os alle i den "eksperimenterende tidsalder", hvor konstant omstilling er en nødvendighed. Ved at benytte Unistu som innovationspartner, kan I bringe idéer, produkter og services til virkelighed på rekordfart – uden at det vælter budgetterne.

Hvad løser Unistu?

Vores løsning på et organisatorisk behov

Udfordringen

Disruption fra mindre virksomheder, foranderlige kundepræferencer og stigende kompleksitet. Det er nogle af de omvæltninger, som offentlige og private virksomheder i dag står over for. Det kræver et stringent fokus på innovation og eksperimentering. Det kræver mod til at tænke anderledes; mod til at udfordre business-as-usual. 

Men det kræver også nye måder at anskue innovationsprocessen. Organisationer må i stigende grad erkende sig til, at de bedste innovationer skabes i samarbejde med omverdenen. Dog er det omkostningsfyldt for organisationer at få denne eksterne hjælp. Det er her, at Unistu kommer ind i billedet.

Vores løsning

Unistu gør det lettere, billige og hurtigere for organisationer at bringe nye idéer til virkelighed. Dét gør vi ved at være et innovationsnetværk af kompetente og kreative universitetsstuderende fra en bred vifte af studieretninger.

Når jeres organisation står med en idé, I ønsker testet og virkelighedsgjort, så står Unistu klar til at hjælpe. Ud fra projektets behov skaber Unistu et skræddersyet team af vores innovationskonsulenter, som herefter bistår jer i udviklingen af idéen.

Vi tilbyder forskellige samarbejdsmuligheder

Sådan kan vi samarbejde mod en bedre fremtid

Vi ønsker at tage med jer på en rejse. En rejse mod en bedre fremtid. Derfor anser vi vores kunder som samarbejdspartnere. For vi tror på tætte og længerevarende relationer.

Projektbaseret

I et projektbaseret engagement skaber vi i fællesskab rammerne for projektet. Vi tager ét projekt ad gangen, og betaling foregår pr. projekt. 

* Fast projektscope 

* Betaling pr. projekt

* Fast Unistu-team

Kontakt os

Innovationshub (beta)

I et innovationhub-baseret engagement tilknyttes Unistu som ekstern innovationspartner til en fast månedlig pris. Så kan I innovere endnu hurtigere.

* En ekstern innovationspartner

* Løbende betaling

* Dynamiske Unistu-teams

Kontakt os

Unistu hjælper tre typer af organisationer

Innovation til fremtidens organisation

SMV'er

Mange SMV'er har begrænset økonomi til udvikling af virksomheden. Samtidig oplever mange SMV'er begrænset adgang til menneskelige ressourcer.

 

Vores kompetente og kreative innovationskonsulenter gør det således lettere og billigere for SMV'er at drive innovation. På den måde går SMV'erne ikke på kompromis med udvikling til fremtiden. 

Offentlige organisationer

Mange offentlige organisationer ønsker at udvikle ydelser i dialog med borgere og omverden. Dog er det ressourcetungt, og mange innovationsprojekter ser derfor aldrig dagens lys.

Derfor gør Unistu det markant lettere og billigere for offentlige organisationer at innovere med omverdenen; til fordel for borgere og samfundet som helhed.

Større private virksomheder

Mange store virksomheder er begyndt at mærke nødvendigheden i at drive innovation som et start-up. Dette særligt med henblik på at imødekomme stigende konkurrence. 

Derfor kan innovationshjælp fra Unistu bringe agil og eksperimenterende innovation til live i corporate virksomheder gennem konstant udfordring af status-quo.

Vores domæneområder

Sådan kan Unistu hjælpe jer

 

Produktudvikling

Når I ønsker at lancere et nyt produkt eller ydelse

Står I med overvejelserne om at lancere et nyt produkt eller en ny ydelse? Eller står I og overvejer at udvikle en ny funktionalitet på jeres eksisterende sortiment?

 Unistu's innovationskonsu-lenter kan i den forbindelse tilbyde idé- og prototype-udvikling i direkte samarbej-de med jeres kunder og andre relevante stakeholders. På den måde sikres det, at produktet og eller ydelsen møder jeres kunder i øjenhøjde.

Procesoptimering

Når I ønsker at optimere processer – internt som eksternt

Ønsker I at optimere jeres arbejdsgange internt eller eksternt? Er I interesseret i at undersøge, hvordan I kan sikre bedre arbejdsgange og videndeling på tværs af afdelinger? Eller ønsker I at få styrket jeres kundeproces?

Vores innovationskonsulen-ter tilbyder et skarpt, eksternt perspektiv på jeres nuværen-de processer. Gennem grundige analyser udpeger teamet udviklingsmuligheder og kan samtidig bistå jer direkte i implementeringen.

Brandudvikling

Når I ønsker at udvikle jeres brand eller identitet

Ønsker I at styrke og videreudvikle jeres brand eller identitet? Er I nysgerrige på, hvad jeres kunder mener om jer, og hvad I kan gøre for at øge kundeloyaliteten?

Unistu kan gennem analyser af kundeopfattelserne af jeres brand udvikle konkrete udviklingsmuligheder for jeres brand, som vil styrke kundernes loyalitet til jeres organisation. Det vil skabe fundamentet for en øget konkurrencedygtighed.

Se med os ind i fremtiden

Dén fremtid Unistu gerne vil være medskaber af

Dansk innovation i førersædet

Unistu arbejder for at skabe et bæredygtigt og konkurrencedygtigt Danmark. Vi arbejder for et Danmark, der kan konkurrere med selv de største nationer, når det kommer til udvikling af vores virksomheders innovationsevne.  

Mødet mellem det etablerede og det nye

I Unistu tror vi på, at fremtiden skabes i mødet mellem det etablerede og det fornyende. Vi har en stor respekt for det etablerede, og vi mener, at der er mange ting, som fungerer godt. Dog er der altid mulighed for forbedring. Og det mener vi, at ungdommen og det fornyende kan bidrage til. 

Værdiskabelse på tværs af studieretninger

I Unistu mener vi, at sand værdiskabelse sker i mødet mellem forskellighed. Derfor skaber vi altid teams på tværs af universiteter og studieretninger. For vi ønsker at bidrage til et samfund, hvor vi inspirerer hinanden, lærer fra hinanden og udvikler hinanden.

Lær Unistu lidt bedre at kende

Hvad der kendetegner og adskiller os

 

Omkostningseffektiv innovation og eksekvering

Sammenlignet med andre konsulenthuse og rådgivende virksomheder, tilbyder Unistu yderst konkurrencedygtige priser. Det kan vi, fordi alle vores innovationskonsulenter er universitetsstuderende.

Konsulenter født ind i disruption

Vores konsulenter er en del af universitetssektoren. De er alle født ind i en tidsalder, hvor forandringsparathed er reglen – ikke undtagelsen. Dét gør Unistu i stand til at se med andre øjne på nutiden – og fremtiden.

Adgang til et unikt netværk

Som del af universitetssektoren, har vi en unik adgang til eksperter inden for de fleste discipliner. Desuden har vi et stærk netværk til øvrige studerende. 

Adgang til den nyeste viden

Vi tilfører din organisation den nyeste viden direkte fra universiteterne. Desuden har vi en unik adgang til et hav af databaser og researchforums.

Vi skaber pragmatiske løsninger

Selvom vi er dybt inspireret af den akademiske fremgangsmøde og praksis, så fastholder vi et skarpt fokus på den pragmatiske værdi. Vores projekter er derfor altid forankret i kundens behov. 

Unik sammensætning af teams

Vi skræddersyer vores konsulentteams til jeres unikke behov. Ved at kombinere forskellige kompetenceprofiler sikres der størst mulig diversitet, hvilket ultimativt gavner både proces og resultat.

Unge mennesker der brænder for at gøre en forskel

Alle vores konsulenter har et ønske om at bidrage til en mission større end dem selv; om at skabe organisatorisk og samfundsmæssig værdi. Det er en del af deres DNA.

Kontakt Unistu i dag

Vi glæder os til at lære jeres organisation bedre at kende.

Kontakt os

Hvorfor

Hvad

Hvem

Følg os

Andet